MAKALELER / MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜM - hammaddeler ansiklopedisi

ATIK MADENİ YAĞLAR

Atık Yağ: Kullanılmış taşıt yağları (benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, iki zamanlı motor, hidrolik fren, antifiriz, gres ve diğer özel taşıt yağları); endüstriyel yağları, (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve korozyon, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik system koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağları ve endüstriyel gresleri) özel müstahzarları (kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri) ve kontamine olmuş yağ ürünlerini ifade eder.

 

Atık yağlarla ilgili çalışmalar; çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasını, taşınmasını, bertaraf edilmesini, atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını, geçici depolama ve geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi için buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini, sağlamaktır.

Atık yağların yönetimine ait ilkeler;

  • Atık motor yağları dahil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde işlenmesi yasaktır.
  • Atık yağlara su, çözücüler, PCB/PCT, toksik ve tehlikeli maddeler ile diğer maddelerin ilavesi ve farklı kategorilerdeki atık yağların birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir.
  • Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi, üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda öncelikle atık yağların geri kazanımı amacıyla rejenerasyonu ve rafinasyonu esas alınmıştır.

 

Atık yağlar ile ilgili genel uyarılar :

Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık yağ haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık yağ geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;

 

1. Atık yağı temiz, boş ve ağzı sıkı şekilde kapatılabilir, geniş ağızlı olmayan, sızdırmaz, yere dökülmesine neden olmayacak bir kaba, mümkünse kendi orijinal kabına koyunuz.

2. Atık yağa kesinlikle benzin, fuel oil, deterjan, boya, çözücü, antifriz veya mazot gibi başka sıvı karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.

 

3. Yağ filtresini plastik, yırtık olmayan ve yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı polietilen plastik bir torbaya koyunuz. Atık yağı ve yağ filtresini gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bu kapları çocuklardan uzak tutunuz ve 24 saat içinde en yakın atık yağ geçici depolama, geri kazanım veya nihai bertaraf tesisinde sorumlu operatöre ücretsiz olarak teslim ediniz.

 

DİKKAT:

  • Atık yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz.
  • Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırmayınız.
  • Soba ve kazanlarda yakmayınız.
  • Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz olarak teslim ediniz.
  • Çocuklardan uzak tutunuz.


 

Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı

 

Atık madeni yağlar genel olarak 4 temel proses ile geri kazanılabilir. Atık yağlardaki su ön işlem ile ayrıştırıldıktan sonra aşağıdaki fiziksel veya kimyasal saflaştırma yöntemlerinden biri ile geri kazanılabilir.

 

 

Ön İşlem

Asit-kil yöntemi

Damıtma (Destilasyon Yöntemi)

Fraksiyonlu Destilasyon Yöntemi

Solvent Ekstraksiyonu Yöntemi

 

Geri Dönüşüm Yöntemi

Avantajları

Dezavantajları

Asit-Kil

Ekonomik proses kurulumu

En düşük risk

Kolay kurulum

Asit içeren atıkların ve filtre adsorbentlerinin zararlı çevresel atıkları

Uzun dinlendirme süresi

Damıtma (Destilasyon)

Berrak ürün elde edilmesi

İstenmeyen minerallerin uzaklaştırılması

Daha az safsızlık içermesi

Vakum uygulanabilir olması

 

Özel dizayn gerektiren proses

Prosesin büyük yer kaplaması

Vakum gerektirmesi

Enerji maliyetinin yüksek olması

Zararlı destilasyon atıkları içermesi

Ayrımsal Damıtma

Madeni yağın gaz, baz yağ, kerosen, asfalt v.b. tüm bileşenlerine ayrılması

Daha saf bileşikler elde edilmesi

Pahalı proses yatırımı ve

vakum gerektirmesi.

Yağ karışımındaki faydalı olan bileşenlerin uzaklaştırılması

Daha karmaşık proses olması

Enerji maliyeti yüksek olması.

Solvent Esktraksiyonu

Tamamen organik bileşen şeklinde yağlar saf olarak elde edilir.

Düşük enerji gideri

Diğer proseslerden daha kısa süre

Daha yüksek verim

Uygun çözücünün seçim güçlüğü

Seçilen çözünün tekrar kullanılabilirliği

Çözücüye bağlı prosesin emniyet riskleri taşıması

 

Kimyasal işlem + yüksek vakum altında saflaştırma yöntemleri Yüksek kapasite/küçük boyut

Düşük sıcaklık

Yüksek verim

En ekonomik yöntem

Karışık yağların fraksiyonel olarak ayrılamaması

Geri kazanım sonucu çok az da olsa oluşan atığın bertarafı için daha etkin kimyasal yöntemler gerekir

 ETİKETLER : MADENİ YAĞDA FİZİKSEL GERİ DÖNÜŞÜM,MADENİ YAĞLARDA KİMYASAL YÖNTEMLER, MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR,MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜM METOTLARI,MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜM YÖNTEMLERİ,MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI,MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜM VE ISI.MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜM KAZANLARI,MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜME KİMYASAL İŞLEM,MADEİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜMDE FİZİKSEL İŞLEMLER,MADEİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜMDE SAFLAŞTIRMA,MADENİ YAĞDA GERİ DÖNÜŞÜME DAMITMA,MADENİ YAĞLARDA GERİ DÖNÜŞÜMDE KİL YÖNTEMİ.


                                                     HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ