MAKALELER / KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ

. KİŞİSEL TEMİZLİK
1.1. TEMİZLİK
İnsanların hastalıklardan korunması amacı ile alınacak tedbirlerden ilki temizliktir. Temiz bir mekânda insan kendisini
rahat ve huzurlu hisseder. Toplu yaşanılan yerlerde insan sağlığı çeşitli faktörlerin (mikroorganizma vb.) etkisi altındadır. Bu
durumda temizlik tek başına sağlığın korunması, devam ettirilmesi için yeterli değildir ve hijyen kuralları uygulanmalıdır.
Unutmamalıdır ki temizlik, kişisel ve sosyal yaşantımızda uymamız gereken bir kuraldır. Çünkü kendi kendimize ve başkalarının bize saygı
duymasını bu şekilde sağlayabiliriz.
1.1.1. KİŞİSEL TEMİZLİK
El, yüz, vücut, saç ve kıyafetlerimizin temiz olmasına özen göstermek kişisel temizliğin başladığı noktadır. Ellerin sık sık
yıkanmasından sokağa çöp atan birinin uyarılmasına kadar her davranış temizliğe verdiğimiz önemi gösterir. Kişisel temizlik,
kendimize ve karşımızdakine verdiğimiz önemin göstergesidir. Ayrıca yaşadığımız ve çalıştığımız ortamların temizliği de kişisel
temizliğin devamıdır.

2. İŞ YERİ ORTAMININ TEMİZLİĞİ VE HİJYENİ
2.1. TANIMI
Salonlarda temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı taktirde birçok hastalığın bulaşma riski ortaya çıkar. Bunlardan en
önemlileri mantar enfeksiyonları ve hepatit virüsüdür. Çalışanların temizlik ve hijyen konusunda bilinçli olması
hastalıkların önlenmesi acısından çok önemlidir.
2.2. TEMİZLİK VE HİJYEN KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
 Müşterilere kullanılan tüm aletler her kullanımdan sonra steril edilmelidir.
Bu işlem sonunda aletler steril kağıt ya da UV sterilezer içerisinde tekrar kirlenmeyecek
şekilde saklanmalıdır. Sterilizasyon için uygun olmayan aletler 10 – 12 saat süre ile
dezenfektan solüsyonlar içinde bekletilmelidir.
 Çalışma ortamındaki dolaplar, çekmeceler, lamba düğmeleri, sıklıkla kullanılan aletler ve dokunulan yüzeyler
sterilizasyon yöntemleri kullanılarak steril edilemez. Ancak uygun bir dezenfeksiyon işleminin uygulanması gerekir.
 Temizlenmesi zor olan eşya ve ekipmanın alüminyum veya plastik folyo ile kaplanması ve her
müşteriden sonra değiştirilmesi sağlıklı ve kolay bir yöntemdir. Piyasada bu amaçla hazırlanmış tek
kullanımlık malzemeler de bulunmaktadır.
 Yüzey dezenfeksiyonunda, özellikle yerlerin dezenfeksiyonunda su bazlı dezenfektanların kullanılması
gerekir. Bu amaçla klor, alkol, fenol bileşimleri kullanılabilir. Dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu ya
da deterjanlı su ile ortam temizlenmeli ve dezenfektan solüsyon daha sonra yüzeye püskürtülmeli ya da paspasla
sürülmelidir. Yerlerin dezenfeksiyonunda çamaşır suyu kullanılabilir. Dolap gibi diğer yüzeylerin
dezenfeksiyonunda ise hem temizlik hem de dezenfeksiyon özelliği olan seyreltilmiş
iyodofor, klorlu bileşikler ve fenoller kullanılabilir.
2.2. TEMİZLİK YÖNTEMLERİ
 ZAMANA GÖRE TEMİZLİK
 Günlük Koruyucu Temizlik: Kirlilik yaratan etkenleri ortadan kaldırmak
amacıyla her gün yapılan temizliktir. Günlük temizlik, çöp ve ortamın
toplanması, tozların alınması, zemin temizliği, tuvalet ve lavaboların
temizliğidir.
 Haftalık Temizlik: Günlük temizliğin detaylı şeklidir. Büro mefruşatının
temizliği, cam, kapı doğramalarının temizlenmesi, açık ve halı kaplı zeminlerin
ıslak ve kuru temizliği, tuvalet ve lavaboların dezenfekte edilmesidir.
 Aylık Temizlik: Perdelerin temizliği, zeminlerin temizliği ve cilalanması,
madeni eşyaların temizliği ve parlatılması, duvar temizliği, banyo duş
perdelerinin temizliği, halıların temizliğini içerir.
 Mevsimlik Temizlik: Kalın perde temizliği, badana boya vb. işlerin yapılması,
tüm işletmenin ilaçlanması, mobilyaların bakımı ve onarımı, tüm işletmenin
Şekil2. Dezenfektan
Şekil 2.3 : Temizlik
ilaçlanması, halıların yıkanması, yatak müflonlarının (koruyucu kılıf ) yıkanmasıdır.
 YAPILIŞ ŞEKLİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA GÖRE YAPILAN TEMİZLİK
 Kuru Temizlik: Çeşitli leke çıkartıcıları ile yıkanmadan yapılan temizliktir.
Temizliğin her safhasında kullanılır.
 Nemli Temizlik: Çeşitli araçlarla nemli olarak yüzeylerin (mermer, taş, parke)
silinmesi işlemidir.
 Islak Temizlik: Yıkayarak yapılan temizlik türüdür. Banyo, tuvalet ve
çamaşırların yıkanmasını içerir.
 Hijyenik Temizlik: İnsan sağlığını bozan etmenleri (mikroorganizmaları)
ortadan kaldırmaya yönelik temizliktir.
 Dezenfekte Temizlik: Yüzeydeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya
çoğalmaların engellenmesi işlemidir.
 Sprey ile Yapılan Temizlik: Genellikle lekelerin çıkarılmasında kullanılır. Su
ve sabun kullanmadan bu amaç için hazırlanan sprey şeklindeki ilaçlarla yapılan
temizliktir.

3.DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON
Dezenfektan ya da antiseptikler, mikroorganizmaların çoğalarak hastalık etkeni oluşturmasını önleyen maddelerdir.
Antiseptikler yaşayan dokulara uygulanırken, dezenfektanlar nesnelere uygulanmaktadır. Antiseptik ve
dezenfektanlar mikroorganizmaları tamamen öldüren ya da çoğalmasını durduran özellikte olabilir.
Steril olma durumu ise yaşayan bakteri, virüs ve sporlar dahil mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasıdır.
Bu durumun gerçekleştirilmesine sterilizasyon denir.
3.1. DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ
 FİZİKSEL YÖNTEMLER
 Isı İle Dezenfeksiyon: Kaynatma esasına dayanır.
 Ultraviyole Işınları ile Dezenfeksiyon: Ultraviyole lamba kullanılarak yapılır.
 KİMYASAL YÖNTEMLER
Deterjanlar
Deterjanlar, mikroorganizmaları bulundukları yağlı ortamdan çözerek uzaklaştırırlar
ve diğer dezenfektanların etkisine açık hale getirirler. Deterjanlar diğer
dezenfektanlarla birlikte kullanılabilir. Deterjanlar; anyonik, kantyonik olmak üzere
ikiye ayrılır.
Anyonikler: Deterjan ve sabun
Kantyonikler: Dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılırlar. Zayıf antiseptikler
seyrelti solüsyonlar hâlinde kullanılırlar. Bu durumda tahriş yapmazlar % 1 olanları
çok ucuzdur. Örn. Zefiran
Klor Nekzidin (Salvon)
Bazı bakterileri, mantarları etkileyen bir antiseptiktir. Cilt üzerinde tahrişe yol
açmadığı için yaygın olarak kullanılır. Ellerin temizliğinde kullanılan sıvı
sabunlarda salvon sıklıkla kullanılır.
Fenol Bileşikleri
İlk kullanılan antiseptiklerdir. Fenoltoksit, tahriş yaptığı için pek
kullanılmamaktadır. Bir fenol bileşiği olan iresol antibakteriyel sabunlara katılarak
kullanılmaktadır. Bakteri sporlarını öldürmezler, fakat hıv virüsüne etkilidirler.
Fenol bileşikleri daha çok cihaz ve aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır.
Klor Bileşikleri
Çamaşır suyunda kullanılan klor bileşikleri hipokloritlere dönüşerek etki ederler.
Hepatit B ve HIV virüsüne karşı etkilidirler. Deriye uygulandığında tahrişe neden
olurlar. Kan bulaşmış cihazlar %10’luk çamaşır suyunda 30 dak. bekletilerek
dezenfekte edilebilir. Ayrıca yüzey dezenfeksiyonunda da kullanılır.
Alkoller
En ucuz antiseptik maddedir. Etkisi kısa sürdüğü için uzun süreli dezenfeksiyonda
kullanılamaz. HIV virüsünü etkiler, Hepatit B’ yi etkilemez. Etil alkolün %70’lik
solüsyonu; izopropi alkolün de %70’ten yüksek konsantrasyonları, antiseptik olarak
kullanılır. Bütünlüğü bozulmuş deride tahrişe yol açar. Alkol, genel olarak lipit
çözücü olduğu için ciltteki yağ içerisine gömülü bakterileri çözerek uzaklaştırır.
İyot Bileşikleri
İyodun su ve alkoldeki çözeltileri eskiden beri antiseptik olarak kullanılmaktadır.
İyodun alkoldeki eriğine tentirtiyot adı verilir. Tentirtiyot yaralara antiseptik amaçlı
kullanılır. İyot taşıyıcı maddelere iyodofor adı verilir. İyodoforlar çok daha az tahriş
yaparlar. Ancak iyodoforların jermisidal (mikrop öldürme gücüne sahip kimyasal
madde) etkinliği tentirtiyota göre daha azdır. İyodoforlar cilt antisetisinde yaygın
olarak kullanılır. Ancak cildi sarıya boyarlar. En çok kullanılan antiseptikler.
Betadın; Baltırone, isosoldur.
Orta düzeyde mikrop öldürme gücüne sahip kimyasal madde olanlar fenol
bileşikleri, klor bileşikleri, iyot bileşikleri ve alkodür. Düşük düzeyde mikrop
öldürme gücüne sahip kimyasal madde olanlara örnek ise deterjanlar,
klorheksidinlerdir.
Antiseptikler genel olarak düşük düzeyde öldürücü etki gösterir. Yüksek düzeyde
etkili olan bir kimyasal kısa süreli uygulanırsa, etkinliğini kaybederek orta ya da
düşük oranda mikrop öldürme gücüne sahip kimyasal madde hâline gelir.
3.2. DEZENFEKTENLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER
 Tüm mikroorganizmalar üzerinde etkili olmalıdır.
 Hızlı etki etmelidir.
 Kullanıcılar üzerinde zehirleyici etkisi olmamalıdır.
 Dezenfekte edilecek araca zarar vermemelidir.
 Kolay erimelidir.
 Ekonomik olmalıdır.
3.3 DEZENFEKSİYON SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 Dezenfekte edilecek araç ya da yüzey önce temizlenmelidir.
 Farklı dezenfektan solüsyonlar ve deterjanlar asla birbirine
karıştırılmamalıdır.
 Gereğinden az ya da fazla kullanılan dezenfektanın etkisi azalır. Gerektiği
kadar kullanılmalıdır.
 Birbirine geçmeli araçlar dezenfekte edilecekse birbirinden ayrılmalıdır.
 Dezenfektan kullanıldıktan sonra dezenfekte edilen materyal iyice yıkanıp
durulanmalıdır.
DEZENFEKTE ETTİĞİNİZMATERYALLERİ İYİCE YIKAYIP DURULAYINIZ.

3.4 STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
 KURU HAVA İLE STERİLİZASYON

Metal aletlerin 160OC’de 2 saat, 1800C’de 35 dk. süreyle aleve ya da buhara tutulması ile
uygulanır. Bu şekilde mikroorganizmaların çoğunu yok edebilirsiniz.
BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON
Metal aletlerin, tarakların ve plastik gereçlerin sterilizasyonu için en etkin yöntem
aracı olmaları bakımından otoklavlar öncelikle tavsiye edilir. Otoklavlar 1210C
buhar ısısı ve basınç yaratarak sterilizasyon yaparlar. İşlem, yaklaşık olarak 20 dk sürer.
 KAYNATMA
Havlular ve örtüler yıkama suyu sıcaklığının 95 0 C’ye erişmesi koşulu ile
yıkanabilir. Ancak çok güvenilir bir yöntem değildir. Isıya dayanıklı
mikroorganizmalar yok edilemeyebilir.
ULTRAVİYOLE RADYASYON KABİNİ
Tüm aletler bu dolaba konulmadan önce çamaşır suyu ile temizlenmiş olmalıdır.
İşlem sırasında dolabın üst kısmındaki cıva buharı lambasından yayılan ultraviyole
ışınlarının tüm yüzeylere erişebilmesi için aletler sık sık çevrilmelidir. Aletlerin her
yüzeyine 20–30 dk süreyle ışınlar değmelidir. Kullanılan UV kabinindeki ampullerin
etkili olabilmesi için altı ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir.
3.5. STERİLİZASYONUN ETKİLİ OLMASI İÇİN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 Steril edilecek araç temizlenmiş olmalıdır.
 Sterilizasyon işlemi, steril edilecek aracın bütün yüzeyini kaplamalıdır.
 Sterilizasyon türünün süresi yeterli olmalıdır.
 Steril edilmiş yüzeye elle ya da başka bir şeyle dokunulmamalıdır.
 Steril edilen araç hemen kullanılmalı fazla bekletilmemelidir.
 Steril edilecek olan araçlar doğru olarak gruplandırılmalıdır
3.6. ANTİSEPTİKLER
Canlı organizmada bulunan mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremelerinin
durdurulması işlemine antisepsi denir. Bu işlemi gerçekleştirmede kullanılan kimyasallara
antiseptik solüsyon denir.
Eller mikroorganizma bulaşmasında en etkili organlardan biridir.
Özellikle cilt bakımı ve kuaförlük alanında çalışıyorsanız
ellerinizin temizliği ve bakımı çok daha önemli bir konudur.
Enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için su ve sabunla yapılan
doğru yıkama, elde bulunan
mikroorganizmaları mekanik olarak uzaklaştırmaktadır.
El yıkama esnasında yüzük, bilezik, saat vb. takılarınızı çıkarmalı; parmak uçlarına, parmak
aralarına, avuç içi ve tırnak diplerine daha fazla özen göstermelisiniz.
Antiseptik bir sabunla eller 30 sn. yıkanmalı, kurulandıktan sonra antiseptik bir losyon
kullanılmalıdır.
Kalıp sabunlar el hijyeninde etkili olamadıkları için, toplu yerlerde antiseptik özelliğe sahip
sıvı sabunlar tercih edilmelidir.
El yıkama gibi kurulama da ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü eller ıslak ve nemli ise
bakteri üremesi ve bulaşması kolaylaşmaktadır.
Kurulama sırasında pamuklu havlular yerine tek kullanımlık kâğıt havluları tercih etmelisiniz.
Şekil 3.2:El ve temizlik
ALKOLLER
Etkisi kısa süren en ucuz antiseptik maddedir. Bu nedenle kısa süreli dezenfeksiyonda
kullanılır. HIV virüsünü etkiler, hepatit B’ yi etkilemez. Etil alkolün %70’lik solüsyonu,
izopropil alkolün de % 70
ten yüksek konsantrasyonları antiseptik olarak kullanılır. Bütünlüğü bozulmuş deride tahrişe
yol açar. Alkol, genel olarak lipit çözücü olduğu için ciltteki yağ içerisine gömülü bakterileri
çözerek uzaklaştırır.

4. TEMİZLEYİCİLER
4.1. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE DEZENFEKTANLAR
Temizlik ürünleri, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.Yanlış,
gereksiz ve fazla kullanımı insan ve çevre sağlığını etkiler. Temizlik ürünlerinin birbirine
karıştırılması zehirleyici etki yapabilir. Özellikle çamaşır suyu ve asitli temizleyiciler
birbirine karıştırılmamalı ve çıplak elle kullanılmamalıdır. Temizlik ürünlerinin buharına
BÜTÜN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI ŞEKİLDE DEPOLANMALIDIR.
ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ
Tüm yıkanabilir genel yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Her türlü kire karşı etkilidir.
GENEL MAKSATLI AMONYAKLI TEMİZLEME
Bütün sert ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Sulandırılarak veya direkt
uygulanır. Düzenli kullanıldığında kireç birikimini önler.
DEZENFEKTANLI TEMİZLEME MADDESİ
Sert yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır.
KLORLU MEKANİK TEMİZLEME TOZU
Bileşimindeki aktif klor sebebiyle % 99 mikropları yok eder. Banyo, tuvalet ve
mutfakların temizliğinde kullanılır.
ALKOL BAZLI DEZENFEKTAN
Enfeksiyon riski olan ve dezenfeksiyon gerektiren tüm yüzeylerde kullanılır.
Uygulandığı yüzeyde durulama gerektirmez.
KLOR BAZLI DEZENFEKTAN TABLET
Tuvalet, banyo, mutfak her türlü alet ve yüzeyin dezenfeksiyonunda etkilidir. Kullanım
amacına uygun miktarda tablet suda eritilir. Dezenfekte edilecek madde, önce
temizlenerek solüsyon yüzeye sürülüp 5 dk bekletilir (Yiyeceklerle temas eden
materyaller durulanır).
MİNERALLİ SIVI TEMİZLİK MADDESİ
Hassas yüzeylerin temizliğinde kullanılır. İçerdiği mineraller sayesinde derinlemesine
nüfus etmiş kirlerin temizlenmesinde kullanılır.
 TUVALET TEMİZLEME DEZENFEKSİYON MADDESİ
Günlük temizlikte kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir. Lekeleri çıkarır,
bakterileri öldürür. Asidik olduğu için diğer temizlik malzemeleriyle kullanılmaz. Kir
olan yüzeye sıkılıp bir süre beklenip fırçayla durulanır.
MOBİLYA İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ
İş ortamındaki vernikli, boyalı, boyasız, sentetik veya ağaç kaplama yüzeyleri temizler,
korur ve parlatır. Yüzeyleri sudan ve tozdan korur. Temizleme yüzeyine püskürtülür,
kuru bezle parlatılır.
CAM TEMİZLEME MADDESİ
İş ortamındaki cam, ayna, televizyon ekranı, sehpa vb. parlak yüzeylerin temizliğinde
kullanılır. sulandırmaya gerek yoktur. Temizleme işleminden sonra durulama
gerektirmez.
KÖPÜKLÜ BANYO TEMİZLEYİCİSİ
Küvet, lavabo, duş ve armatür gibi yüzeylerin kireç ve kir lekelerini temizleyen temizlik
gerecidir. Yüzeye uzaktan püskürtülüp birkaç sn. bekletilir ve durulanır.
HALI YIKAMA MADDESİ
Halı ve mobilya temizliğinde makineyle kullanılır. Derinlemesine temizlik sağlar.
HALI ŞAMPUANI
Cila makinesinin altına halı fırçası takılarak uygulanır. İçerdiği organik çözücülerle
halının içine yerleşmiş kir ve yağları temizler.
DETERJAN DEZENFEKTAN ÜRÜN
Soğuk veya sıcak su içine % 25 oranında ilave edilerek kullanılır. Halı ve diğer
yüzeylere sürülüp 15 dk. bekletildiğinde tüm bakterileri yok eder.
DEZENFEKTAN İÇEREN EL YIKAMA SIVISI
İş yerlerinde personel ve müşterinin hijyenik el temizliğini sağlayan hoş kokulu, etkili
yıkama gerecidir. Dispanserlere (sıvı el sabunlarının kullanımı için duvara monte edilen
basma kumandalı araç) konularak kullanılmalıdır.
ALKOL BAZLI EL DEZENFEKSİYON JELİ
Sağlıkla ilgili iş yerlerinde el dezenfeksiyonu amacı ile kullanılır. Cildin kurumasını
önleyen koruyucu yumuşatıcı madde içerir.
GLİSERİNLİ SIVI TEMİZLEYİCİ
Sık yıkanan hasa cilt ve eller için kullanılır. Su ile yıkamada etkilidir. Deterjan etkisi
olmadığından cildin kurumasını önler. Yağlandırıcı etkisi nedeniyle cildi korur.
HİDROALKOLİK ANTİSEPTİK SPREY LOSYON
Sağlıkla ilgili iş yerleri ve gıda endüstrisinde el dezenfeksiyonunda kullanılır. El ve
bileklere ovuşturarak sürülür, eller durulanmadan kuruması beklenir.

5. ÇALIŞMA ORTAMININ FİZİKSEL KOŞULLARI
5.1. TANIMI
Bakım odasının fiziki koşulları dediğimiz aydınlatma, ısıtma, havalandırma, ses ve
nem düzeyinin standartlara uygun ayarlanması çalışmalarınız ve müşterilerinizin rahatı içi önemlidir.
5.2 . AYDINLATMA
Çalışma ortamında en uygun aydınlatma güneş ışığıdır. Güneş ışığının sağlanmadığı
ya da az olduğu ortamlarda yapay aydınlatma zorunludur. Yapay aydınlatmada beyaz ışık
veren floresan ve cıvalı aydınlatma gereçlerinin kullanılması gerekmektedir.
Kuaför salonları, manikür salonları, güzellik salonları aydınlık olacak şekilde
planlanırken, masaj salonları gözlere doğrudan gelmeyecek şekilde yumuşak ışıklandırma şeklinde planlanmalıdır.
Yetersiz ve kötü aydınlatma, çalışma verimini düşürdüğü gibi müşterileri de rahatsız edecektir.
5.3.ISITMA
Çalışma ortamlarında ısı 18 – 22 0 C de ayarlanmalıdır. Bu ısının sıcak yörelerde alt
sınırda, soğuk bölgelerde üst sınırda tutulması yeterlidir.
5.4. HAVALANDIRMA
Karbondioksit gazı, boyaların ve kimyasalların kokusu, sigara dumanı rahatsız edici
ve uyuşturucu etki yapar, zehirleyicidir. Personelin çalışma arzusunu azaltarak müşterileri
rahatsız eder. Bu nedenle çalışma ortamında sigara içilmemeli ve havalandırma sistemi
doğru ayarlanmalıdır. Salonlarda hafif güzel kokuların kullanılması çalışanları ve müşterileri rahatlatacaktır.
5.5. NEM
Nem derecisi 30’dan az, 70’den fazla olursa organizmayı olumsuz yönde etkileyerek
çalışma verimini düşürür. Fazla kuru hava baş ağrısı ve boğaz kuruluğuna neden olacağından
ortamın nemi doğru ayarlanmalıdır.
5.6. SES
Bağırarak konuşma, çevreden kaynaklanan gürültüler, kullanılan araçların sesleri ve
yüksek volümlü müzik yayını rahatsız edicidir. Müşterilerde ve çalışanlarda gerginliğe neden
olur. Ortamdaki gürültü en aza indirilmeye çalışılmalı, müzik yayını yapılacaksa sözsüz hafif
müzikler tercih edilmelidir.

6. TOPLUMDA UYULMASI GEREKEN GÖRGÜ KURALLARI
İnsanlar, özel hayatlarında ne kadar samimi olurlarsa olsunlar resmi ilişkilerinde
daima görgü kurallarına uymak ve birbirlerine saygılı davranmak zorundadırlar.
Çalışanlar, ast-üst ve müşteri ilişkileri nezaket kuralları dikkate alınarak
değerlendirilir. Çoğu kişi bu kuralları bilmediği için çalışma hayatında başarısız olur. Bu
nedenle görgü kurallarını öğrenmek ve uygulamak gerekmektedir.
Görgü kuralları, insanların toplum hayatında birbirleri ile olan ilişkilerinde gözetilen
saygı ve incelikleri kapsar. Toplum hayatında insanların birbirlerine karşı bu kurallara uygun
davranması gerekmektedir. Aksi takdirde kişiler toplumda hoş karşılanmazlar.
Tanıştırmada daima küçük büyüğe, erkek kadına, ast üste tanıştırılır.
Selamlaşmada, eller cepten çıkarılarak baş hafifçe öne eğilir. Her zaman ast, üstü
selamlar. hanımlar erkeklerin selamına baş eğerek karşılık verir. Okulda öğrenciler
öğretmenlerine selam vermeyi, arkadaşlarıyla selamlaşmayı unutmamalıdır.
Toplu bulunulan yerlerde başkalarını rahatsız etmeyecek bir ses tonu ile konuşmayı
alışkanlık haline getirmeli, diğer insanları rahatsız edecek şekilde gizli konuşmalar
yapılmamalıdır.
Törenlerde saygı duruşunda bulunurken, İstiklal Marşı söylenirken ceket ve palto
düğmeleri iliklenmeli, şapka çıkartılarak çantalar yere bırakılmalıdır.
Tüm resmi kurumlarda üstlerin odalarına ceketlerin düğmeleri kapatılarak ve kapıya
vurularak girilir. Odaya girildikten sonra amirden konuşmak ve oturmak için izin istenir. İzin
verildiği takdirde amire yakın bir yere oturulur. Kişisel bilgiler verildikten sonra kısa ve öz
biçimde ne istendiği anlatılmalı ve gereksiz el kol hareketleri yapılmamalıdır.
Çalışma ortamında kişiler birbirlerine daima siz diye hitap etmeli ve her zaman
isteklerini rica ile söylemeli, teşekkür ederek sözünü tamamlamalıdır.

                                                              HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ