MAKALELER / HEDP FOSFONAT NEDİR..NEREDE KULLANILIR..

HEDP FOSFONAT MSDS....HEDP FOSFONAT NEDİR..

Tanım : Berrak, renksiz-soluk sarı sıvı.
   
   
Kimyasal adı : Editronik asit.
Spesifikasyonlar :
Molekül ağırlığı : 206 g/mol Donma noktası : - 25 oC  
Fosforik asit : < % 2 pH (% 1 çözelti), 25 oC : < 2  
Arsenik : < 2 ppm Editronik asit : % 60  
Krom : < 1 ppm Kobalt : < 1 ppm  
Mangan : < 1 ppm Kadmiyum : < 1 ppm  
Demir                 : < 2 ppm Bakır : < 1 ppm  
Spesifik gravite, 20/20 oC : 1,45      
Özellikler: Kişisel bakım ürünleri katkısıdır. Demir, bakır, mangan ve çinko gibi geçiş metalleri için mükemmel kompleks yapıcı ajandır. Yüksek saflıkta ürün üretilir ve karşılaşılan tutarlı yüksek kalite gereksinimleri karşılamak için test edilir. Oksijen ağartıcı şartlarında kararlıdır. Bu asit cinsi nötral pH bazlı formülasyonlar için tercih edilir. Suyla bütün oranlarda karışabilir ve polivalent katyonlarla güçlü bir kompleks yapıcı kapasiteye sahiptir.
Turpinal SL’nin tavsiye edilen kullanımı: İdeal olarak kişisel bakım ve kozmetik uygulamalarında kullanım için uygundur. Düşük düzeylerde kalıp sabuna ve saç bakım preparatlarına ilave edilir.  Turpinal’in üretim sırasında bitmiş ürün referansıyla % 0,1-2 arası konsantrasyonlarında eklenmesi tavsiye edilir.
Kullanım alanları:
-        Özellikle alkali ortamlarda peroksit bağlarının stabilizasyonunda,
-        Merkaptan gruplarını içeren saç kozmetiklerinde bir kompleks yapıcı olarak(thioglikolik asit, thiolaktik asit gibi)
-        Ağartma ve renklendirmenin neden olduğu saç hasarlarını sınırlama,
-        Turpinal’in antioksidan olarak kullanıldığı ve renk bozulmasını ve küflenme (ekşime, kokma)’dan koruduğu yerlerde özellikle gün ışığı etkisi altında kalıp sabunların stabilizasyonunda kullanılır.
Mikrobiyolojik analiz (Turpinal SL):
Bakteri : < 1 cfu/10 ml E. Coli : 10 ml’de yok
Mayalar : < 1 cfu/10 ml Ps.aeruginosa : 10 ml’de yok
Küfler : < 1 cfu/10 ml Staph.aureus : 10 ml’de yok
 
TURPINAL® GENEL ÖZELLİKLERİ:
Turpinal SL ve 4NL sırasıyla asit şekli ve editronik asidin tetra sodyum tuzlarıdır. Renksiz-hafif sarı nötral kokuludurlar. Turpinal 2NZ ve 4NP, editronik asidin sırasıyla disodyum ve tetra sodyum toz formlarıdır.
Ürünler: Suyla bütün oranlarda karışabilir ve polivalent katyonlarla güçlü bir kompleks yapıcı kapasiteye sahiptir. Metallerle mükemmel kompleks yapıcı kapasite peroksit içerikli preparatlar ve diğer preparatların aktif oksijene stabilizasyonu için kullanılır.
Bu ürün ayrıca merkaptan içerikli formülasyonlara uygulamak için ve kalıp sabunların renk stabilitesini yükseltmek için uygundur. Turpinal’in üretim sırasında bitmiş ürün referansıyla % 0,1-2 arası konsantrasyonlarında eklenmesi tavsiye edilir.
Özellikler, uygulamalar:  Kompleks yapma özellikleri Turpinal ürünlerini, metal iyonlarını kompleksleştirmek için özellikle geçiş metallerinde (Fe, Cu, Mn, Zn) ve su sertlik iyonlarında (Ca, Mg) dikkate değer bir aday yapar. Turpinal’in yüksek kompleks gücü, demir hidroksidin çökmesini sınırlamak hatta engel olmaya izin verir. Bakır da Turpinal ile çok güçlü bir kompleks oluşturur ve bakır hidroksidin oluşum ve çökmesi dikkate değer bir şekilde azaltılabilir ve bazen tamamen engellenebilir. Kalsiyum kabuklaşmasını ve çökmesini engellemek için, stokiyometrik kompleks yapıcı konsantrasyonlarda çalışmaya her zaman gerek yoktur. Aslında bir çok durumda kalsiyum kabuğu oluşumu, Turpinal’in alt-stokiyometrik miktarlarıyla engellenebilir. Bu özellik ‘threshold etki’ olarak bilinir.
Bu kompleksleştirici özellikler ve threshold etkisi nedeniyle ve ayrıca okside edici çevrede kimyasal stabilitesi nedeniyle, Turpinal, bir çok uygulama alanında, daha özel olarak kozmetik endüstrisinde maddesel yararlar gösterebilir.
EU tarafından; Saç preparatlarında % 1,5’a kadar aktif asit; kalıp sabunlarda %0,2’ye kadar aktif asit konsantrasyonuna izin verilir.

 
Kullanım alanları:
§         Özellikle alkali ortamlarda peroksit bağlarının stabilizasyonunda,
§         Merkaptan gruplarını içeren saç kozmetiklerinde bir kompleks yapıcı olarak (thioglikolik asit, thiolaktik asit gibi)
§         Ağartma ve renklendirmenin neden olduğu saç hasarlarını sınırlama,
§         Turpinal’in antioksidan olarak kullanıldığı ve renk bozulmasını ve küflenme (ekşime, kokma)’dan koruduğu yerlerde özellikle gün ışığı etkisi altında kalıp sabunların stabilizasyonunda kullanılır.
Toksikolojik profil: Turpinal yapılan akut ve kronik testlerin her ikisinde de düşük toksitite göstermiştir. Herhangi bir mutajenik veya hassasiyeyt özelliğine rastlanmamıştır.
Taşıma:  Turpinal 4NL ve Turpinal SL sıcaklık değişimlerine hassas değildir. Bununla birlikte bu çözeltiler ürünün kristalizasyonunu önlemek için soğuktan korunmalıdır.
Turpinal’in uygulandığı yerler:
1)       Peroksit stabilizasyonu: Peroksit bağlarını stabilize etmek için kullanılır. Avantajı, oksidatif çevrenin Turpinal’in kompleks yapıcı özelliklerini değiştirmemesidir.
2)       Saç soğuk dalga ve tüy dökücü ürünler: Merkaptanlar; (thioglikolik asit ve thiolaktik asit ve onun tuzları gibi) saçın soğuk dalgalanması için dizayn edilen preparatlarda ve tüy dökücü preparatlarda kullanılırlar. Metal iyonları bu ürünlerin rengini kararsız yapar ve görünümüne ters bir şekilde etki eder. Turpinal bu uygunsuzlukları metal kompleksleştirme özelliği sayesinde yok eder.
3)       Ağartma ve boyama sırasında saç hasarlarının engellenmesi: Saç boyama, ağartma ve soğuk dalga proseslerinde, peroksitlerin bir çok çeşidi kullanılır. Demir ve diğer geçiş metalleri saçın protein yapısına bağlanmalarıyla bilinirler. Bu iyonların varlığı ağartma ve boyamada kullanılan peroksidin dekompozisyonunu katalize eder. Turpinal bu sorunu metal kompleksleştirme özelliği sayesinde yok eder.
4)       Kalıp sabunların stabilizasyonu: Sabunlar başlıca olarak oleik, stearik, palmitik, laurik ve miristik asit gibi yağ asitlerinin alkali tuzlarıdır. Bu asitler birkisel ve hayvansal kaynaklı sıvı ve katı yağlardan elde edilirler. Son özellikleri bu asitlerin nıspi oranları ve doymuştan doymamışa zincirlerinin oranı ile belirlenir. Bu sabunlar, final özelliklerinin optimize edilmesi ve ürünün stabilitesinin sağlanması için bu katkıların bir miktarıyla formüle edilebilir. Kalıp sabunda en önemli kaygı sabun bazının oksidasyonunu engellemek, katkı ve esansın oksidasyonunu engellemektir. Geçiş elementleri yağ asitlerinin oksidasyonunu katalize etmesiyle bilinir ve sonradan bitmiş ürünü bozar.
 

                                        
ETİKETLER: HEDP FOSFONAT KULLANIMI,HEDP FOSFONAT NASIL KULLANILIR,HEDP FOSFONAT NERELERDE KULLANILIR,HEDP FOSFONAT HANGİ ALANLARDA KULLANILIR,HEDP FOSFONAT ÖZELLİKLERİ,HEDP FOSFONAT FORMÜLÜ,HEDP FOSFONAT SPESİFİKASYONU,DETERJAN FORMÜLÜ,HEDP FOSFONAT KULLANIMI,TURPİNAL SL NEDİR,TURPİNAL SL HANGİ ALANLARDA KULLANILIR,TURPİNAL SL NEDEN KULLANILIR,TURPİNAL SL YAPISI.

HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ