MAKALELER / BOYADA BAĞLAYICILAR VE BOYADA REÇİNELER

REÇİNE / BAĞLAYICI

Boyanın tabaka oluşturmasını sağlayan birleşenidir.
Boyanın;

  • Kuruma hızı ve şekli
  • Yapışması
  • Ortam koşullarına direnci
  • Sertlik ve elastikiyeti
  • Sararma direnci
  • Diğer boyalarla uyuşma


gibi özelikleri büyük ölçüde reçine türüne bağlıdır.

     PİGMENTLER   

Pigmentlerin boyada kullanılmasının ana nedeni boyaya renk ve örtücülük özelliklerinin kazandırılmasıdır. Bunun yanında bazı pigmenler ultraviyole ışığını emerek veya yansıtarak reçinenin
bozulmasını geciktirir.
Pigmentler inorganik, metalik ve organik olmak üzere 3 çeşittir. İnorganik pigmentler genellikle doğadaki minerallerin işlenmesiyle elde edilirken, organik pigmentler tümüyle sentetik olarak üretilir. Antikorrosive pigmentler olarak tanımlanan pigmenler ise özellikle boya sistemlerinin astar katında kullanılırlar. Bu pigmentler anodik ve katodik korozyon reaksiyonlarını kontrol ederek korozyonun ilerlemesini durdur. Bu amaçla kurşun ve kromat esaslı anti korrosive pigmentler yaygın olarak kullanılırken bunların çevre ve sağlık riskleri ortaya çıktığından 1980’lerden bu yana daha az zararlı antikorrosive pigmentler geliştirilmiştir.

Dolgu maddeleri doğal minarelerden işlenerek veya sentetik olarak üretilen mikronize tozlardır. Barit, Kalsit, Dolamit, Talk, Silisyum gibi dolgu maddeleri esas olarak boyanın dolgu gücünü
arttırmak, akışkanlığını kontrol etmek, parlaklığını ayarlamak için kullanılabilen bunun yanında boyanın sertlik, elastikiyet, yapışma gibi özelliklerinde olumlu olumsuz şekilde etkileyebilir.
Bu etkileme dolgu maddesinin tipine ve özelliklerine bağlı olduğu gibi esas olarak boyadaki miktarına bağlıdır. Genel olarak PVC (Pigment Velume Cancentration) olarak ifade edilen pigment / reçine oranı dolgu maddelerinin katkısı optimum seviyelerde tutulur.

                                                     HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ