HAMMADDE TEDARİKÇİLERİ / POZİTİF KİMYA - TUZLA / İST ( GENEL KİMYASALLAR )
 

Adres : BİRMES SAN. SİT. A6 - 13 ORHANLI / TUZLA / İST
Telefon : 0 216 394 06 16
Fax : 0 216 394 06 36
GSM : 0 507 538 48 48
Web Adresi : http://www.pozitifkimya.com
E-Posta : info@pozitifkimya.com
 
BULABİLECEĞİNİZ HAMMADDELER
 

ASİTLER


 

ASETİK ASİT

Asetik asit, doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşan karboksilik asitlerin en küçüklerinden olup, sanayide biyolojik veya sentetik yolla imal edilebilir. Tuz ve esterine asetat denilir. Suda tamamen çözünür. Halk arasında sirke asiti diye bilinir. Asetik asit gıda sanayinde E260 adıyla katkı malzemesi olarak kullanılır. 60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı mevcuttur.

Asetik asit kullanım alanları:

Sirke imalatında, sanayide çözücü olarak ve kimyasal üretiminde kullanılır. Ayrıca gıda sektöründe tampon olarak kullanılmaktadır.

BENZOİK ASİT

Benzoik asit, E210 koduyla gıdada en güvenilir koruyucu madde olarak kullanılan, renksiz kristal veya toz yapıda bir kimyasaldır. Benzoik asit, benzoin reçinesinden elde edilir. En basit yapıda aromatik karboksilik asit olan organik asittir. Benzoik asit bazı bakterilerin, mayaların, küflerin üremesini engeller. Gıdada ve kozmetikte yoğun olarak kullanılmaktadır.  25 kg lık torbalarda satışı yapılmaktadır.

Benzoik asit kullanım alanları:

Benzoik asit ve tuzları, gıdada koruyucu olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kozmetikte parfüm, şampuan üretiminde, böcek ilacı üretiminde, laboratuvarda ve değişik alanlarda kullanılmaktadır.

 FORMİK ASİT

Formik asit, doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlandığı için karınca asiti olarak da bilinir. Tek karbonlu karboksilik asit olan formik asit, metanoik asit olarak da adlandırılır. Su, metanol, etanol, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür. Formik asit organik asittir. Bu nedenle organik bal üreticileri kullanmaktadır. 25 kg lık bidonlarda satışı yapılmaktadır.

Formik asit kullanım alanları:

Formik asit, arıcılık, ilaç, deri, tekstil, çelik, plastik vb. sektörlerde değişik amaçlarla kullanılmaktadır.


FOSFORİK ASİT

Fosforik asit, endüstride, kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asit ile ısıtılmasıyla elde edilir.  Hidrojen, fosfor ve oksijen atomlarından oluşur. Fosforik asit saf olarak kristalize katı bil madde olup, erime noktası 42 °C dir. Düşük konsantrasyonlarda şurup kıvamında renksiz bir sıvı halini alır. Fosforik asit ve tuzları, düşük maliyetli ve en kuvvetli pH düşürme etkisi gösteren asitliği düzenleyici bir maddedir. Fosforik asitin hidrojen iyon veya iyonlarının diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesi ortofosfat tuzları meydana getirir. Fosforik asit, 35 – 50 kg bidonlarda ve 1700 kg IBC tanklarda satışı yapılmaktadır. Tarımdan gıda sanayiye, metalden içecek sektörüne  birçok alanda kullanılmaktadır.

Fosforik asit kullanım alanları:

Gübre sanayinde, sinek ilacı üretiminde, yağ sanayinde istenmeyen katalizörlerin temizliğinde, çelik sektöründe elektropolisaj işleminde, alüminyum işlemede, kolalı içeceklerde, deri, gıda, tarım, ilaç sektörlerinde kullanılmaktadır. 

HİDROFLORİK ASİT


Hidroflorik asit, cam sanayinde kullanılmasından dolayı cam asiti olarakta anılır. Hidrojen florürün sulu çözeltesine hidroflorik asit denilir. Camı aşındırdığından dolayı cam şişelerde saklanamaz. Hidroflorik asit ile çeker ocakta ve koruyucu malzemelerle birlikte kullanılmalıdır. Solunması zehirlenmelere, cilde teması ciddi yanıklara sebep olur. 25 kg bidonlarda satışı yapılmaktadır.

Hidroflorik asit kullanım alanları:

Hidroflorik asit, cam sanayi başta olmak üzere, yağ sanayinde katalizör olarak, alüminyum ve uranyumun saflaştırılmasında, yüksek oktanlı benzin üretiminde kullanılır.

 

HİDROKLORİK ASİT

Hidroklorik asit, halk arasında tuz ruhu diye bilinen bir inorganik asittir. Rensiz, açık sarı renginde keskin bir kokusu olan berrak bir çözeltidir. Metallerle reaksiyona girdiğinde yanıcı hidrojen gazı açığa çıkarır. Ayrıca oksitleyici maddelerle reaksiyonunda klor gazı açığa çıkar ve bu gaz oldukça zehirlidir. 30–60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı yapılmaktadır. Ayrıca tankerle de satışı mevcuttur.  Hidroklorik asit çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Hidroklorik asit kullanım alanları:

Hidroklorik asit, su arıtmada, reçine rejenerasyonunda, metal sektöründe, yüzey temizlemede, petrol, kimya sanayinde, gıda, ilaç, boya, tekstil gibi çok değişik sektörlerde kullanılmaktadır.


KROMİK ASİT

Kromik asit, krom trioksitin (CrO3) suda çöünmesiyle meydana gelir. Yani kromik asitin anhidrit hali CrO3 tir.  Kimya sanayinde genel olarak kromik asitin tuzu olan kromatlar olarak kullanılır. En fazla kullanıldığı alan metal sanayinde krom kaplamadır.  25 kg ve 50 kg lık varillerde satışı yapılmaktadır. Serin ve kuru ortamda depolanmalı, güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Kromik asit kullanım alanları:

Kromik asit, metal kaplamada, ahşap oymacılıkta, seramik ve cam işlemede, mürekkep ve boya imalatında kullanılır. 


NİTRİK ASİT

Nitrik asit, halk arasında kezzap diye bilinen, hidrojen, azot ve oksijen atomlarından oluşan kuvvetli bir asittir. Kimyasal formülü HNO3 şeklindedir. Ticari olarak satılan nitrik asitin derişimi % 56 lık olup, konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur. Gliserin ile reaksiyona girdiğinde nitrogliserin meydana gelir. Nitrik asitin tuzlarından sodyum nitrat doğada tabii kaynak olarak bulunmaktadır. Sodyum nitratın sülfürik asit ile ısıtılmasıyla, sodyum bisülfat ve nitrik asit meydana gelmektedir. Nitrik asit, gübre yapımında, plastik yapımında, temizlik sektöründe, dinamit-patlayıcı üretiminde, metal sektöründe kullanılmaktadır. 30 – 60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı yapılmaktadır.

Nitrik asit kullanım alanları:

Nitrik asit yoğun olarak gübre yapımında kullanılmaktadır. Nitrik asitle yapılan nitrolama tesislerinde, boyalar, plastikler ve patlayıcı maddeler gibi değişik ürünler elde edilir. Temizlik sektöründe metal ve kimya sanayinde de kullanımı mevcuttur.


SİTRİK ASİT

Sitrik asit, halk arasında bilinen adıyla limon tuzu, teknik olarak E330 diye anılır. Sitrik asit 25 kg lık torbalar halinde satılır. Sitrik asitin monohidrat ve anhidrat olmak üzere iki çeşiti vardır. Genellikle gıda sektöründe koruyucu madde olarak kullanılır.

Sitrik asit kullanım alanları:

Salça, konserve, bira, şarap, alkolsüz içecekler, peynir, reçel, bisküvi, lokum, kek vb. yapımlarında koruyucu madde ve pH düzenleyici olarak kullanılır. Bunun dışında tarım, temizlik ve metal sektörlerinde de kullanıldığı alanlar bulunmaktadır.


SÜLFÜRİK ASİT

Sülfürik asit, kimyasal formülü H2SO4 olan, renksiz, yüksek yoğunluğa sahip kuvvetli bir mineral asitidir. Ticari olarak satılan sülfürik asit % 96-98 konsantrasyona sahiptir. Sanayide değme yöntemi veya kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Kükürt dioksitin çeşitli katalizörler yardımıyla oksijenle yükseltgenmesi kükürt trioksiti oluşturur. Kükürt trioksitin suyla tepkimeye sokulması sonucunda ise sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve kuvvetli ekzotermik reaksiyonlar oluşturur. Bunun için sülfürik asiti seyreltme işi çok zor ve tehlikelidir. Sülfürik asit halk arasında akü asiti diye bilinir. Pil ve akü yapımında kullanılır. Bunun yanı sıra değişik derişimlerde, gübre, ilaçlama, patlayıcı madde, petrol arıtım gibi sektörlerde de kullanılmaktadır. 30 – 60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı yapılmaktadır.

Sülfürik asit kullanım alanları:

Sülfürik asit, akü sektöründe, gübre, pigment, boyar madde, ilaçlama, patlayıcı madde, metal, metalurji gibi sektörlede kullanılır.
 

HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, kimyasal formülü H2O2 olan, açık mavi renkte, su ile karışımında renksiz, kokusuz hale gelen bir bileşiktir. Genel olarak beyazlatma işlemlerinde, dezenfeksiyon işlerinde, oksitlemelerde, antiseptik üretimi gibi konularda kullanılır. Perhidrol olarak ta bilinir. 60 Lt lik bidonlarda ve 1000 Lt lik IBC tanklarda satışı yapılmaktadır.

Hidrojen peroksit kullanım alanları:

Hidrojen peroksit, kağıt sanayinde, tekstil sanayinde beyazlatma amacıyla, sağlık, ilaç, kozmetik, gıda paketlemede dezenfeksiyon için, arıtma, maden, metal sektörlerinde kullanılmaktadır.
 

ALKALİLER

SIVI KOSTİK

Kostik, kimyasal içeriği Sodyum Hidroksit olan, değişik konsantrasyonlar ve normlarda satışı yapılan kuvvetli bazik bir bileşiktir. Formülü NaOH şeklindedir. Su ile tepkimeye girdiğinde ısı açığa çıkarır  ve suda kolay çözünür. Kostik, sıvı kostik dışında payet kostik ve boncuk kostik olarak ta satılmaktadır. Sanayide yoğun olarak temizlik ve koku giderme işlerinde kullanılır. Bunun yanı sıra arıtmalarda, temizlik sektöründe, kağıt sanayinde, gıda, tekstil gibi çok değişik sektörlerde değişik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Kostik kullanım alanları:

Kostik, temizlik, gıda, süt, içecek, arıtma, kağıt, tekstil, maden, petrol gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.
 

PAYET KOSTİK

Payet kostik, sodyum hidroksitin pul pul görüntüsü olan beyaz renkli bir çeşitidir. % 98 – 99 konsantrasyondadır. Suda hızlı çözünür ve ısı açığa çıkarır. Çeşitli sektörlerde yoğun olarak temizlik amaçlı kullanılır. Atıksu arıtmalar, tekstil, deterjan, sabun, temizlik sektörleri en çok kullanıldığı alanlardır. 25 kg lık torbalarda satışı yapılmaktadır.

Payet Kostik kullanım alanları:

Atıksu arıtmalar, deterjan, sabun yapımı, temizlik işleri, kimyasal malzeme yapımı, gıda, süt, içecek, tekstil, kağıt vb. sektörlerde değişik amaçlarla kullanılmaktadır.
 

POTASYUM HİDROKSİT

Potasyum  Hidroksit (Potas kostik), formülü KOH olan, katı, beyaz renkte bir kimyasaldır. Suda erirken ısı açığa çıkarır. Ayrıca nem tutma özelliği vardır.  Ortamdaki nemi emerek yavaş yavaş eriyebilen bir yapıdadır. Sanayide temizlik sektöründe, tarımda, gübre sektöründe, veterinerlikte ve birçok alanda kullanılmaktadır.

Potasyum Hidroksit Kullanım Alanları:

Potasyum Hidroksit, arap sabunu, sıvı sabun imalatında, tarımda asidik toprakların pH düzenlenmesinde, hayvan ve tarım ilacı yapımında vb. birçok sektörde değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

SODYUM HİPO KLORİT

Sodyum hipoklorit, genel olarak ağartıcı ve dezenfekte edici olarak kullanılan, halk arasında çamaşır suyu veya hipo olarak bilinen bir tür kimyasal bileşiktir. Sodyum hipokloritin aktif klor oranı % 15 – 16 civarındadır. Çamaşır suyu yapımında, suların klorlanmasında, arıtma sistemlerinde, dezenfektan olarak, tekstilde ağartıcı olarak kullanılmaktadır. 30 kg lık bidonlarla, 1000 Lt lik IBC tanklar ile ve tanker ile satışı yapılmaktadır.

Sodyum hipoklorit kullanım alanları:

Atıksu arıtmalar, temiz su arıtmalar, çamaşır suyu eldesi, tekstil, kağıt sektörlerinde kullanılmaktadır.