HAMMADDE TEDARİKÇİLERİ / İLMOR KİMYA - İSTANBUL
 

Adres : BÜYÜKDERE CAD.OYAL İŞHANI. NO: 108 KAT: 7 ESENTEPE / İSTANBUL
Telefon : 0 212 288 42 24
Fax : 0 212 288 42 26
GSM :
Web Adresi : http://www.ilmor.com.tr
E-Posta :
 
BULABİLECEĞİNİZ HAMMADDELER
ALKOL ETOKSİLATLAR
 
Kimyasal Yapısı
 
Lutensol AO 3
 
C 13 - C 15 Okzo Alkol (3 EO)
 
Lutensol AO 5
 
C 13 - C 15 Okzo Alkol (5 EO)
 
Lutensol AO 7
 
C 13 - C 15 Okzo Alkol (7 EO)
 
Lutensol ON 30
 
C10 Okzo Alkol (3 EO)
 
Lutensol ON 50
 
C10 Okzo Alkol (5 EO)
 
Lutensol ON 80
 
C10 Okzo Alkol (8 EO)
 
Lutensol TO 2
 
C 13 Okzo Alkol (2 EO)
 
Lutensol TO 3
 
C 13 Okzo Alkol (3 EO)
 
Lutensol TO 5
 
C 13 Okzo Alkol (5 EO)
 
Lutensol TO 6
 
C 13 Okzo Alkol (6 EO)
 
Lutensol TO 6,5
 
C 13 Okzo Alkol (6,5 EO)
 
Lutensol TO 7
 
C 13 Okzo Alkol (7 EO)
 
Lutensol TO 8
 
C 13 Okzo Alkol (8 EO)
 
Lutensol TO 10
 
C 13 Okzo Alkol (10 EO)
 
Lutensol TO 12
 
C 13 Okzo Alkol (12 EO)
 
Lutensol TO 20
 
C 13 Okzo Alkol (20 EO)
 
Lutensol XP 30
 
C 10 Guerbet Alkol (3 EO)
 
Lutensol XP 40
 
C 10 Guerbet Alkol (4 EO)
 
Lutensol XP 50
 
C 10 Guerbet Alkol (5 EO)
 
Lutensol XP 60
 
C 10 Guerbet Alkol (6 EO)
 
Lutensol XP 70
 
C 10 Guerbet Alkol (7 EO)
 
Lutensol XP 80
 
C 10 Guerbet Alkol (8 EO)
 
Lutensol XL 30
 
C 10 Guerbet Alkol (3 EO)
 
Lutensol XL 40
 
C 10 Guerbet Alkol (4 EO)
 
Lutensol XL 50
 
C 10 Guerbet Alkol (5 EO)
 
Lutensol XL 60
 
C 10 Guerbet Alkol (6 EO)
 
Lutensol XL 70
 
C 10 Guerbet Alkol (7 EO)
 
Lutensol XL 80
 
C 10 Guerbet Alkol (8 EO)
 
Lutensol XL 140 C 10 Guerbet Alkol (9 EO)
 

   

NONİYONİK YÜZEY AKTİFLER
 
Kimyasal Yapısı
 
Noniyonik NP 4
 
Nonilfenol Etoksilat (4 EO)
 
Noniyonik NP 6
 
Nonilfenol Etoksilat (6 EO)
 
Noniyonik NP 10
 
Nonilfenol Etoksilat (10 EO)
 
Noniyonik NP 30
 
Nonilfenol Etoksilat (30 EO)
 
Noniyonik NP 40
 
Nonilfenol Etoksilat (40 EO)
 
Plurafac LF 221
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Plurafac LF 400
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Plurafac LF 403
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Plurafac LF 404
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Plurafac LF 900
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Plurafac LF 901
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Lanol LF 7168
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Lanol LF 7169
 
Düşük Köpüklü Yüzey Aktif
 
Liromid KDE
 
Kokoamid DEA
 
Lanol LS 54 Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (5 mol EO +4 mol PO)
Lanol LS 45 Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (4 mol EO +5 mol PO)
 
Lanol APG
 
C8-C10 Alkil Poliglikozit
 
Lanol MAO 25
 
Miristil Amin Oksit
 
Lanol OAM 2
 
Oleil Amin Oksit 2 EO
 
Lanol LAO
 
Laurilamin Oksit
 
Lanol CPO
 
Kokoamidopropilamin Oksit
 
Lanol OD
 
Alkildimetilamin Oksit
 
Lanol 1214 / 7 C12 - C14 Poli Glikol Eter
 

     

ANYONİK YÜZEY AKTİFLER
 
Kimyasal Yapısı
 
SLES 70
 
Sodyum Lauril Eter Sülfat %70
 
LABSA
 
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
 
Hostapur SAS 60
 
Sodyum Alkan Sülfonat %60
 
Pearlipon RK
 
Sedef,Sodyum Lauril Eter Sülfat,Glikol Distearat ve Kokoamid MEA.
 
Lanol NALS
 
Sodyum Lauril Sarkosinat
 
Lanol AOS
 
Sodyum C14-16 Alfa Olefin Sülfonat
 
Liropon SLS 95
 
Sodyum Lauril Sülfat ,Granül
 
Liropon ALES Amonyum Lauril Eter Sülfat,% 25
 

      

KATYONİK YÜZEY AKTİFLER
 
Kimyasal Yapısı
 
Liroquart 75
 
Quartamin %75
 
Lirosoft TA 90 T
 
Esterquart %90
 
Polyquartenium-7
 
Polyquartenium-7
 
Polyquartenium-10
 
Polyquartenium-10
 
Danox DIF
 
Optimize Edilmiş Yüzey Aktif
 
Berol 226 Optimize Edilmiş Yüzey Aktif
 

   


AMFOTERİK YÜZEY AKTİFLER
 
Kimyasal Yapısı
 
Lirobet 45
 
Kokoamidopropil Betain %45
 
Lirobet 35
 
Kokoamidopropil Betain % 35
 
Lanol ESS
 
Sodyum Lauril Sülfosüksinat
 
Liropon CADA
 
Koko Amfodiasetat
 
Liropon CAMA Koko AmfomonoasetatYAĞLAR VE YAĞ ASİTLERİ

Hidrojene Don Yağı
 
Hidrojene Palm Stearin
 
Oleik Asit
 
Coco Yağı Asidi
 
Ayçiçek Yağı Asidi
 
Laurik Asit

  

EMÜLGATÖRLER
 
Kimyasal Yapısı
 
Lanol 50/50
 
Setil Stearil Alkol 50/50
 
Lanol 30/70
 
Setil Stearil Alkol 30/70
 
Setil Alkol
 
Stearil Alkol
 
Lanol 1618A 11
 
Setil Stearil Alkol 11 EO
 
Lanol 1618 A 20
 
Setil Stearil Alkol 20 EO
 
Lanol 1618 A 25
 
Setil Stearil Alkol 25 EO
 
Lanol 1618 A 50 Setil Stearil Alkol 50 EO
 
Gliseril Monostearat %40
 
Gliseril Monostearat %90
 
Lanol CO 40
 
Hint Yağı 40 EO
 
Lesitin
 
Soya Lesitini
 
Lutensol AT 80 C16-C18 Fatty Alkol 80 EO

AMİNLER

MEA
 
Monoetanolamin
 
DEA
 
Dietanolamin
 

TEA
 
Trietanolamin

  

KÖPÜK KESİCİLER

Tego Antifoam 730
 
Silikon Bazlı Köpük Kesici % 30 Aktif
 
Toz Köpük Kesici
 
Köpük Kesici 100%
 
Antifoam SE 39
 
Köpük Kesici 100%
 
Antifoam PS 10
 
Sagdex DSA

 

DEZENFEKTANLAR VE KORUYUCULAR

Acticide BAC 50
 
Benzalkonyum Klorür % 50
 
Acticide BAC 80
 
Benzalkonyum Klorür % 80
 
Acticide DDQ 50
 
Didesildimetilamonyum Klorür % 50
 
Acticide DDQ 80
 
Didesildimetilamonyum Klorür % 80
 
Acticide FS(N)
 
CIT/MIT+Formaldehit donörü
 
Acticide HF
 
CIT/MIT+Formaldehit donörü
 
Acticide SPX
 
CIT/MIT %1,5
 
Acticide MBS
 
MIT/BIT
 
Acticide LA 0614
 
CIT/MIT +Bronopol
 
Acticide LA 1209
 
CIT/MIT +Bronopol
 
Acticide B 20 ( N)
 
BIT % 20
 
Acticide B 40 ( N)
 
BIT % 40
 
Acticide DB 20
 
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (DBNPA)
 
Acticide PHB 20
 
Polihegzametilen biguanid (PHMB),% 20
 
Acticide PHB 40
 
Polihegzametilen biguanid (PHMB),% 40
 
DMDMH
 
DMDMH Hidantoin
 
Formaldehit
 
Formaldehit
 
Triklosan

FOSFATLAR VE FOSFONATLAR

ATMP
 
Aminotrimetilenfosfonik Asit
 
HEDP
 
Hidroksietilidendifosfonik Asit
 
DTPMP
 
Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit
 
PBTC
 
Fosfonobütan Trikarboksilik Asit
 
EDTA
 
Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
 
NTA
 
Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu)
 
STPP L 400
 
Sodyumtripolifosfat,Granül
 
STPP L 600
 
Sodyumtripolifosfat,Granül
 
STPP Toz
 
Sodyumtripolifosfat,Toz
 
KTPP
 
Potasyumtripolifosfat ,%50
 
Tetrakal
 
Tetra Potasyum Pirofosfat
 
Mono Sodyum Fosfat
 
Di Sodyum Fosfat
 
Tri Sodyum Fosfat

ALKALİLER

Boncuk Kostik
 
Sodyum Hidroksit
 
Potas Kostik
 
Potasyum Hidroksit
 
Payet Kostik
 
Sıvı Kostik
 
Sodyum Bi Karbonat
 
Sodyum Hidrosülfit
 
Hafif Soda
 
Ağır Soda
 
Sodyum Perkarbonat
 
Tiyo Üre Dioksit

SOLVENTLER

Butil Glikol
 
Butil Di Glikol
 
Mono Etilen Glikol
 
Di Etilen Glikol
 
Mono Propilen Glikol
 
Di Propilen Glikol
 
Mono Etilen Glikol
 
IPA
 
İzopropil Alkol
 
Likit Parafin
 
Hidrokarbon
 
Gliserin Farma
 
Gliserol
 
Gliserin Teknik
 
Gliserol
 
Sorbitol % 70

    ASİTLER

Sitrik Asit Mono Hidrat
 
Sitrik Asit Anhidrus
 
Akrilik Asit
 
Asetik Asit
 
Sülfamik Asit
 
Stearik Asit 18:39
 
Stearik Asit 18:43
 
Stearik Asit 18:52
 
Stearik Asit 18:65
 
Oleik Asit
 
Tartarik Asit
 
EDTA

   

ÖZEL POLİMERLER

Sokalan CP 5
 
Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer
 
Sokalan HP 70
 
Poliamid Amfoterik
 
Sıvı Optik
 
Toz Optik
 
Aqualer 1000
 
Sodyum Poliakrilat
 
Aqualer 1010
 
Sodyum Poliakrilat
 
Aqualer 1050
 
Poliakrilik Asit
 
Aqualer 1100
 
Sodyum Poliakrilat
 
Aqualer 2000
 
Modifiye Sodyum Poliakrilat
 
Aqualer 3100
 
Karboksilat-sülfonat-Nanion Tri-polimer
 
Aqualer 5000 Modifiye Ter-polimer

      ÖZEL KİMYASALLAR

Bermacol E 481 FQ
 
Etil Hid.etil Selüloz
 
Xhantun Gum
 
Guar Gum
 
Kule Tozu
 
TAED Tetra Asetil Etilen Diamin

Sodyum Kümen Sülfonat % 40

Sodyum Kümen Sülfonat % 93

Sodyum Ksilen Sülfonat

Lirosoft MOD

Esterquart Kıvamlaştırıcısı

Rheovis

Esterquart Kıvamlaştırıcısı

       

ENZİMLER

Savinase Ultra 16 L Proteaz (Sıvı)
 
Termamyl 300 L Alfa-amilaz (Sıvı)
 
Lipolase 100 L Lipaz (Sıvı)
 
Carezyme 4500 L Selülaz (Sıvı)
 
Terminox Ultra 200 L
 
Katalaz,Antiperoksit Enzimi (Sıvı)
 
Cellusoft 25000 L
 
Selülaz ,Tüy Enzimi (Sıvı)
 
Aquazym Ultra 1200 N
 
Alfa-amilaz ,Sıcak hasıl sökme enzimi(Sıvı)
 
Savinase®/Termamyl®/Lipolase® 3.6/30/15
 
Alfa-amilaz ,Lipaz Proteaz ( Toz )
 
Savinase®/Lipolase® 4.8/20 Lipaz ,Proteaz (Toz)

   

   ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

HİDROJEN PEROKSİT
 
SODYUM META SİLİKAT
 
Sodyum Metasilikat
 
SODYUM BİKARBONAT
 
CMC Karboksi Metil Selüloz

ÜRE