HAMMADDE TEDARİKÇİLERİ / KORAY KİMYA - İZMİR
 

Adres : PINARBAŞI MAH. KEMALPAŞA CAD. 7407 / 7 SOK NO: 4 PINARBAŞI / İZMİR
Telefon : 0 232 479 47 06
Fax : 0 232 479 80 43
GSM :
Web Adresi : http://www.koraykimya.com
E-Posta : izmir@koraykimya.com
 
BULABİLECEĞİNİZ HAMMADDELER
 Tekstil Ana Kimyasalları

 • - HİDROJEN PEROKSİT
 • - ASETİK ASİT
 • - SIVI KOSTİK
 • - PAYET KOSTİK
 • - SODYUM HİPOKLORİT
 • - HİDROKLORİK ASİT
 • - SODA
 • - SODYUM BİKARBONAT
 • - CALGON T
 • - SODYUM TİYOSÜLFAT
 • - SODYUM ASETAT
 • - AMONYAK ÇÖZELTİSİ
 • - AMONYUM PERSÜLFAT
 • - POTASYUM PERSÜLFAT
 • - SODYUM PERSÜLFAT

Ön Terbiye tekstil kimyasalları


ANTİPER DE   Catalaz yapıda antiperoksit enzimi. Peroksiti su ve oksijene dönüştürür. İndirgen maddeler gibi kumaş üzerinde atık bırakmaz.

- GARDACELL COMBI  Catalaz ve celulaz enzim. Peroksitin uzaklaştırılması ve kumaştaki tüylerin giderilmesini aynı banyoda yapabilen enzim.

- GARDACELL H-11  Alfa amilaz haşıl sökme enzimi. Yüksek sıcaklıklarda çalışabilir.

- GARDACOT  Viskon kumaşları düşük sıcaklıkta ağartmak ve üzerindeki kükürdü gidermek için geliştirilmiş toz formda yardımcı madde.

- GARDASTAB CSE NEW  Peroksit kasarında ani parçalanmaları engelleyerek kasar banyosunun stabilitesini sağlar.

- GARDASTAB HDS  Kontinü kasar proseslerinde kullanılan etkin stabilizatör

- GARDAION FC-200  Fosfonat bazlı kompleks yapıcı iyon tutucu. Yüksek oranda kalsiyum, magnezyum ve demir tutar.
- GARDASOL T-13 Düşük köpüklü nonionik yapıda solventsiz yağ ve leke sökücü.

- GARDASOL OLT  Islatıcı ve yağ sökücü kombine olarak kullanılabilen solvent içermeyen yağ ve leke sökücü.

- GARDASOL HV  Yüksek kalitede solventli yağ ve leke sökücü.

- GARDACOMBIN TS-500  Kombine kasar malzemesi. Islatıcı, yağ sökücü, iyon tutucu, stabilizatör ve kırık önleyici içeren etkin kimyasal.

- GARDAWET T-820  Köpüğü kontrollü üniversal ıslatıcı.

- GARDAWET AL-40  Anionik yapıda kostiğe dayanıklı seri ıslatıcı.

- GARDAWET BRU Yüksek yağ sökme özelliği olan konsantre ıslatıcı.

- GARDAWET EKS  Yüksek alkali dayanımlı kombine kasar malzemesi. Ayrıca kontinü kasar ıslatıcısı.

- GARDAWET JET-600  Köpük kesici ihtiva etmeyen, nonionik yapıda konsantre köpüksüz ıslatıcı.

- GARDAWET JET-300 Köpük kesici ihtiva etmeyen, nonionik yapıda köpüksüz ıslatıcı.

- GARDAWET 106  Köpük kesici ihtiva etmeyen, nonionik yapıda konsantre köpüksüz ıslatıcı.
 

 

Apre tekstil maddeleri


- GARDASOFT NP Nonionik payet yumuşatıcı. Açık renkli ve beyaz kumaşlarda uygulanır. Sararma yapmaz.

- GARDASOFT NP-200 Nonionik likit yumuşatıcı. Açık renkli ve beyaz kumaşlarda uygulanır. Sararma yapmaz.

- GARDASOFT KP Kationik payet yumuşatıcı. Pamuk, polyester, viskon, yün ve akriliklerde yüksek yumuşaklık sağlar.

- GARDASOFT KP-160 Kationik likit yumuşatıcı. Pamuk, polyester, viskon, yün ve akriliklerde yüksek yumuşaklık sağlar.

- GARDASOFT EST Eserkuat bazlı yumuşatıcı. Kumaş üzerinde yumuşak dökümlü tuşe verir.

- GARDASOFT HS-226 Eserkuat ve hidrofil silikon bazlı yumuşatıcı. Hidrofil özellikli modifiye yumuşatıcı.

- GARDASOFT HS Hidrofil silikon bazlı yumuşatıcı. Yüksek ph aralığında çalışabilir. Kesinlikle sararma yapmaz.

- GARDASOFT HSR Hidrofil silikon bazlı yumuşatıcı. Yüksek ph aralığında çalışabilir. Kesinlikle sararma yapmaz.

- GARDASOFT MIC-20 Mikrosilikon emülsiyonu. Kumaşa yumuşak, kaygan, elastomerik özelliği veren silikon bazlı yumuşatıcı.

- GARDASOFT MAC-200 Makrosilikon emülsiyonu. Kumaşa yumuşak, kaygan, ipeksi tuşe, elastomerik özelliği veren silikon bazlı yumuşatıcı.
 

Boya ve Baskı tekstil Kimyasalları


- GARDALKALİ Organik ve inorganik alkaliler ile tamponlayıcılar kombinasyonu. Düşük kullanım oranlı toz ürün.

- GARDALKALİ P-1 Organik ve inorganik alkaliler ile tamponlayıcılar kombinasyonu. Düşük kullanım oranlı sıvı ürün.

- GARDABUFFER Bikarbonat elemine edici, tamponlayıcı, iyon tutucu, asidik sabunlayıcı.

- GARDAION NPA-200 Akrilat bazlı iyon tutucu. Yüksek oranda iyonları askıda tutar. Boya banyosunda çökmeleri önler.

- GARDAION NPA-400 Akrilat bazlı iyon tutucu. Yüksek oranda iyonları askıda tutar. Boya banyosunda çökmeleri önler.

- GARDASOL CP-4 Akrilat bazlı reaktif yıkama sabunu. Boyama sonrası yıkamalarda hidroliz boyayı bertaraf eder. Yüksek yaş haslıklar elde edilir.

- GARDASOL ARS-400 Akrilat bazlı reaktif yıkama sabunu. Boyama sonrası yıkamalarda hidroliz boyayı bertaraf eder. Yüksek yaş haslıklar elde edilir.

- GARDASOL RSF-20 Karboksilik asit sodyum tuzu yapılı reaktif yıkama sabunu. Boyama sonrası yıkamalarda hidroliz boyayı bertaraf eder. Yüksek yaş haslıklar elde edilir.

- GARDASIT ATP Asit tamponlayıcı. Polyester boyamalarda ve bir çok aşamada çok amaçlı tamponlayıcı asidik ürün.

- GARDASIT BRM Asit tamponlayıcı. Polyester boyamalarda ve bir çok aşamada çok amaçlı tamponlayıcı asidik ürün.

- GARDASIT NTR Asit tamponlayıcı. Polyester boyamalarda ve bir çok aşamada çok amaçlı tamponlayıcı asidik ürün.

- GARDASIT NAT Asit tamponlayıcı, dispergatör. Polyester boyamalarda kullanılan asit tamponlayıcı ve disperge edici asidik ürün.

- GARDACARIER ECO 2 Polyester boyama için ekolojik carier.

- GARDACARIERTG Polyester boyama için solvent bazlı carier.

- GARDAPEROL DF Polyester boyamalarda dispergatör, egalizatör. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.

- GARDAPEROL EPC Polyester boyamalarda dispergatör, egalizatör. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.

- GARDAPEROL HTF Polyester boyamalarda dispergatör, egalizatör. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.

- GARDAPEROL NS30 Naftalen sülfonat esaslı polyester boyama dispergatörü. Pipo ve HT makinalarda köpük problemi yaratmaz.

- GARDAFIKS FF Kuarterner yapıda formaldehitsiz fiksatör. Işık haslığına olumsuz etkisi yoktur. Yaş haslıkları yükseltir.

- GARDAFIKS FX Amino aldehit kondenzasyon ürünü. Yaş haslıkları yükseltir.