HAMMADDE TEDARİKÇİLERİ / BOYSAN BOYA ( SOLVENT BAZLI BOYA HAMMADDELERİ )
 

Adres : BİRLİK ORG.SAN.BÖL. DOĞU CAD. NO: 6 TUZLA / İST
Telefon : 0 216 593 10 00 ( PBX )
Fax : 0 216 593 10 14
GSM :
Web Adresi : http://www.boysan.com
E-Posta : boysan@boysan.com.tr
 
BULABİLECEĞİNİZ HAMMADDELER
    SOLVENT BAZLI

BOYALARDA ISLATICI VE DİSPERSE AJANLARI  

KAMPANYA

2 ANSİKLOPEDİ

380 TL


ŞİMDİ SİPARİŞ VER
TEXAPHOR SPECIAL

Ürün Özellikeri
 
Texaphor special, sentetik solvent bazlı boya sistemleri için çökmeyi önleyici yardımcı maddedir. Anyonik yüzey aktif maddelerin yüksek konsantrasyondaki bir çözeltisidir. Renksizden kırmızıya değişen likit. Texaphor special çok geniş polarite alanındaki etkinliği, maddenin polar solvent içeren dekoratif boyalara kadar tüm sistemlerde kullanımını sağlar. Texaphor special çok düşük viskoziteli boya sistemlerinde dahi çökmeyi önler.
 
 
Yoğunluk 20oC: 1,0-1,05 gr/cm3
Kırılma İndisi 20oC: 1,41-1,416
pH Değeri (%10 sulu çözelti): 5,5-7,0

EFKA 4009

Ürün Özellikeri
 
Pigmentlerin Deflokulasyonu için polimerik dispersiyon ajanı İnorganik ve organik pigmentler sağlamlaştırılması için polimerik dispersiyon ajanı. Bu ürün, düşük dispersiyon zamanı, geliştirilmiş parlaklık, dikey ve yatay yüzme sorunlarını önlenmesi, yüksek renk dayanımı, konvansiyonel ıslatma için çok cazip bir üründür.

EFKA 4010

Ürün Özellikeri
 
Karbon siyahı ve birçok organik pigmentler ve Inorganik pigmentler için yumaklanma önleyici polimerik dispersiyon ajanı, Polimerik dispersiyon ajanı başlıca karbon siyahı içeren inorganik pigmentlerin stabilizasyonu için geliştirilmiştir. Aynı zamanda pek çok organik pigmentler için mükemmel bir performansa sahiptir. Bu azaltılmış ezilme süresi, geliştirilmiş parlaklık verir.

EFKA 4020

Ürün Özellikeri
 
Inorganik pigmentler,organik pigmentler ve karbon siyahı için yumaklanma önleyici ve aromatik solvent içermeyen sistemler için düşük kokulu Polimerik dispersiyon ajanı. Polimerik dispersiyon ajanı başlıca inorganik pigmentlerin ve karbon siyahı içeren pigmentlerin stabilizesi için geliştirilmiştir. Aynı zamanda pek çok organik pigmentler için de mükemmel bir performansa sahiptir. 

EFKA 4046

Ürün Özellikeri
 
 
Inorganik pigmentler, karbon siyahları ve birçok organik pigmentler için yumaklanma önleyici Polimerik Dispersiyon Ajanıdır. İnorganik ve organik pigmentleri stabilize olarak dispersiyon eder.
 
Avantajları Şöyledir :
• Parlaklığı Geliştirir
• Yüzme sorunlarını en aza indirir.
• Yüksek renk dayanımı sağlar.
• Düşük viskozite

EFKA 4047

Ürün Özellikeri
 
Inorganik pigmentler, karbon siyahları ve birçok organik pigmentler için yumaklanma önleyici Polimerik Dispersiyon Ajanıdır. İnorganik ve organik pigmentler stabilize olarak dispersiyon eder.
Avantajları Şöyledir :
• Parlaklığı Geliştirir
• Yüzme sorunlarını en aza indirir.
• Yüksek renk dayanımı sağlar.
• Düşük viskozite

EFKA 4050

Ürün Özellikeri
 
Inorganik ve organik pigmentler için Yüksek Moleküler Ağırlıklı Dispersiyon Ajanı Geliştirilmiş parlaklık , yüzme problemlerini çözme, yüksek renk dayanımı,viskoziteyi düşürme, dispersiyon stabilitesi.

EFKA 4008

Ürün Özellikeri
 
Pigmentlerin yumaklanmasını önleyici polimerik dispersiyon ajanı Aromatik solvent içermeyen, inorganik ve organik pigmentler, azalan dispersiyon süresi, geliştirilmiş parlaklık, yüzmenin önlenmesi için stabilize edici polimerik dispersiyon ajanı.

 

KAMPANYA

2 ANSİKLOPEDİ

380 TL


ŞİMDİ SİPARİŞ VER


EFKA 6230

Ürün Özellikeri
 
 
İnorganik pigmentler için anyonik ıslatma ve dispersiyon Ajanı
 
Kompozisyon:  Asitik gruplar içeren alifatik polieter
 
Aktif Bileşenler:  100% 
 
Yoğunluk (20°C ’ta) :  1.02 - 1.07 g/cm3 DIN 51757
 
Asit Değeri:  95 - 105 mg KOH/g DIN 53402
 
Görünüş: EFKA-6230 solventli ve solventsiz endüstriyel ve dekoratif sistemlerde kullanılabilir. 
 
Özellikle yer kaplamaları veya boru hatları kaplamaları gibi solventsiz epoksi ve poliüretan sistemlerde inorganik pigmentler ve dolgu malzemeleri için uygun ıslatma v EFKA-6230 solventli, solventsiz ve su esaslı sistemlerde inorganik pigmentler ve dolgu malzemeleri için ıslatma ve dispersiyon ajanıdır

PRODUCT U

Ürün Özellikeri
 
Sentetik boya sistemleri için yüzmeye, çökmeye mani olan pigment dispersiyonunu sağlayan bir boya katkısıdır. Ayrıca benton tipi kalınlaştırıcıların jel haline getirilmesinde kullanılır. yapı olarak aromatik solvent yüzey aktif malzemeler karışımıdır. Product U pigment öğütülmesinde iyi bir yardımcıdır. Pigmentlerin çökmesine mani olmanın yanı sıra birden fazla pigmentin yer aldığı boya tiplerinde görülen, dikine ve yatay pigment yüzmelerini önler. 
 
Görünüş: Berrak kırmızı kahverengi likit
Yoğunluk 20oC: 0,93-0,95 gr/cm3
Kuru Madde: % 49-51
Asit İndisi: 20-30 mg. KOH/g

TEXAPHOR

Ürün Özellikeri
 
Sentetik (yağlı) boya sistemleri için çökmeyi önleyici kimyasal yardımcı maddedir. Texaphorözel yağ alkol sulfatlarının boya endüstrisi için uygun olan solventler içindeki yüksek konstrasyonlu bir çözeltisidir. Bünyesinde sodyum ve potasyum  tuzları yer a Texaphor boya endüstrisinde çökmeyi önleyici madde olarak uzun yıllardan beri başarı ile kullanılmaktadır. Kimyasal yapısı nedeniyle Texaphor pigment tanecikleri etrafında bir tabaka oluşturarak taneciklerin aggomerasyonunu önler.
 
Yoğunluk 20oC: 1.05-1.07 gr/cm3
Bulanma Noktası: +0-5oC düşük
Viskosite 20oC: 100-150 m pas

TEXAQUART 879 N

Ürün Özellikeri
 
Texaquart 879 N yüzey boyalarında elektriksel iletkenliği arttırmak amacıyla kullanılan katyonik katkı maddesidir. 
 
 
Görünüş: Berrak sarımsı sıvı
Yoğunluk 20oC: 0,94-0-96 gr/cm3
Kuru Madde: % 78-81

TEXAPHOR 914

Ürün Özellikeri
 
Texaphor 914, noniyonik yüzey aktif maddelerin aromatik yapıda bir çözücüde %50'lik çözeltisi. Modifiye bentonitlerin jelleştirilmesinde kullanıldığı gibi pigment öğütülmesinde ve pigment çökmesini önlemede çok iyi yardımcı maddedir.
 
 
Yoğunluk 20oC:0,93-0,95 gr/cm3
Alevlenme Noktası: 49 oC
Kuru Madde: % 48/50

TEXAPHOR 963

Ürün Özellikeri
 
Texaphor 963, Sentetik solvent bazlı boya sistemleri için yüzmeye, çökmeye mani olan, pigment dispersiyonunu sağlayan yardımcı maddedir. Polikarbonik asitin amin türevleri ile uygun çözücü içinde oluşturduğu elektronötral tuzdur.. Görünüşü; berrak , kahve Eloktronötral özelliği nedeniyle çok yaygın şekilde kullanılan Texaphor 963 pigment öğütülmesinde iyi bir yardımcıdır.
 
Yoğunluk 20oC: 0.88-0.90 gr/cm3
Kırılma İndisi 20oC: yak. 1.48-1.50
Kuru Madde: yak. %44-48

TEXAPHOR 3073

Ürün Özellikeri
 
Texaphor 3073, yüzey kaplamaları ve dolgu macunlarında kullanılan pigmentlerin hazırlanmasında kullanılan çok etkili bir ıslatıcı ve disperse edici ajandır. Ansatüre polyster esaslı dolgu macunu üretiminde yararlı bir ıslatıcı ajan olarak kullanımı kabul görmüş olmakla birlikte nonyonik karakterine bağlı olarak Texaphor 3073 hemen hemen bütün uygulamalarda kullanılabilir. 
 
Yoğunluk 20 oC: 0,93-0,96 g/ml
Katı Madde ( 105oC'de 2 saat/hava akımı olmadan): % 78-82
Görünüm: Berrak, açık sarı sıvı

TEXAPHOR 3250

Ürün Özellikeri
 
Texaphor 3250 solvent bazlı alkid, poliester, akrilik sistemlerde organik ve inorganik pigmentlerle birlikte kullanılan polimerik dispers edici ajandır. Texaphor 3250 solvent bazlı alkid, poliester, akrilik sistemlerde organik ve inorganik pigmentlerle birlikte kullanılan polimerik dispers edici ajandır. Flotasyonu ve taşmayı önler, renk gücünü arttırır ve öğütme süresini azaltır.
 
Yoğunluk 20oC: 1,010-1,02 gr/cm3
Aktif Madde: % 49-51
Viskozite 20oC: 200-400 mPa.s

EFKA 4055

Ürün Özellikeri
 
 
Pigmentler için  yumuklanma önleyici yüksek molekül ağırlıklı polimerik dispersiyon ajanı.
 
Avantajları Şöyledir: 
 
• geliştirilmiş parlaklık
• yüzme sorunlarını çözme
• yüksek renk dayanımı
• viskoziteyi düşürme
 
 

KAMPANYA

2 ANSİKLOPEDİ

380 TL


ŞİMDİ SİPARİŞ VER

       
  SOLVENT BAZLI

BOYALARDA BAĞLAYICI REÇİNELER


 


REO FLEX B

Ürün Özellikeri
 
Reo Flex B solventli polimerizasyon metodu ile üretilmiş bi stiren-akrilik kopolimer termoplastik reçine çözeltisidir.Reolojik karakteri newtoniktir.(akışkan)
 
Görünüm : Renksiz, saydam, viskos sıvı
Katı Madde : %50(+/- %1)
Viskozite : 1-5 Pa.s (25 oC)
Özgün Ağırlık : 0.939 g/ml
Tg (C) : 33
 
Kullanım Alanları

İnşaat iç ve dış yüzey lak ve boyaları.
Beyon yüzey ve iç koruma lakları.
Su izolasyon kaplamaları
Metal koruma boyaları(Galvanizli saç, profil, konteynır ve vagon boyaları)
Yol çizgi boyaları
Özel ışık refteaktif ve koruma lakları
Değişik amaçlı astar ve macunlar

PERGUT S 20

Ürün Özellikeri
 
Pergut S 20, yüksek kaliteli anti-krozyon ve özel kaplamalar için kullanılan CR bağlayıcıdır.Pergut S 20 ile hazırlanan formulasyonlar kaplamalarda birçok aşamada kullanılır. Astarlarda, ara kaplamalarda, iç ve dış cephe kullanımlarında üst katta ve altı uygulamalarda kullanılır. Ayrıca konteyner kaplamalarında, yol işaret çizgilerinde, beton kaplamalarında, matbaa mürekkeplerinde ve yapıştırıcılarda kullanılır.
 
Viskozite ( 23 C, %18.5 toluene içinde ): 20+4
Carbon Tetrachloride Miktarı: <% 0.005
Lodine Renk Değeri ( %18.5 toluene içinde ): <7
Toluene: < %2,5
 

 

KAMPANYA

2 ANSİKLOPEDİ

380 TL


ŞİMDİ SİPARİŞ VER