HAMMADDE TEDARİKÇİLERİ / BERK KİMYA - İSTANBUL
 

Adres : ABC YOLU ABC PLAZA İSTİNYE - İSTANBUİ
Telefon : 0 212 277 33 03
Fax : 0 212 277 30 36
GSM :
Web Adresi : http://www.berkkimya.com.tr
E-Posta : info@berkkimya.com.tr
 
BULABİLECEĞİNİZ HAMMADDELER
YÜZEY AKTİFLER • LABSA
 • SLES
 • Alfa Olefin Sülfonat
 • Sülfosüksinatlar
 • Esterquat&Quartamin
 • Alkil Glikosidler 
 • Cocoamid DEA
 • Betain %35-45
 • Nonilfenoletoksilatlar- NP 10,8,6

AMİNLER VE ETANOLAMİNLER


 • Mono-Etanol Amin         
 • Di- Etanol Amin
 • Tri- Etanol Amin
GLİKOLLER VE SOLVENTLER • MonopropilenglikoL
 • Polietilenglikol (PEG 300,400,600)
 • Bütil Glikol
 • İzo-Propil Alkol
 • Metilen Klorid                       
 • Aseton
İYON TUTUCULAR VE FOSFATLAR
 • Anyonik Kopolimer (İyon Tutucu)
 • Fosfonat HEDP
 • Fosfonat ATMP
 • Fosfonat EDTMPA
 • Fosfonat DTMPA
 • EDTA
ASİTLER & ALKALİLER & TUZLAR


 • Asetik Asit
 • Formik Asit
 • Hidroklorik Asit
 • Fosforik Asit
 • Nitrik Asit
 • Oksalik Asit
 • Sitrik Asit
 • Sülfirik Asit
 • Sülfamik Asit
 • Stearik Asit
 • Hidrojen Peroksit
 • Boncuk Kostik
 • Payet Kostik
 • Potas Kostik
 • Sıvı Kostik
 • Sodyum Hipoklorit
 • Sodyum Karbonat
 • Sodyum Perkarbonat
 • Sodyum Perborat
 • Sodyum Hekza- Metafosfat
 • STPP ( Toz- Granül)
 • Mono-Dİ-Tri Sodyum Fosfat
 • Üre

KORUYUCULAR • DMDMH Hidantoin
 • Triclosan
 • Formaldehit